Juridische advisering project Overvecht Noord aardgasvrij (opdracht loopt nog)

De in Utrecht gelegen wijk Overvecht Noord is in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) aangewezen als proeftuin. In verband met de door netbeheerder Stedin voorgenomen vervanging van het gasnet in deze wijk heeft de gemeente Utrecht het voornemen om het gasnet in Overvecht Noord gefaseerd te verwijderen en derhalve de bewoners van het gasnet af te koppelen. De inzet van de gemeente is er op gericht om de bewoners in eerste instantie op vrijwillige basis (en woonlastenneutraal) te laten overgaan naar een alternatieve kookvoorziening. Met behulp van de inzet van een ‘bestemmingsplan verbrede reikwijdte’ op grond van de Crisis- en herstelwet wil de gemeente bewoners, die niet vrijwillig meegaan, alsnog gedwongen van het gasnet afkoppelen. In opdracht van de gemeente Utrecht werkt Woodwater Legal aan het opstellen van het zgn. bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Tevens adviseert Woodwater Legal de gemeente Utrecht in dit project op het terrein van het energierecht (in samenhang met het omgevingsrecht). Het gaat in dit verband vooral om de rechtspositie van netbeheerder Stedin op grond van de Gaswet.