Rechter verplicht Enexis tot leveren netaansluiting en transportcapaciteit voor zonnepark

De rechtbank van Oost-Brabant heeft netbeheerder Enexis in een kort geding verplicht om een windpark en zonneakkers van Energiepark Pottendijk aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Het principe ‘first come, first served’, waarbij de verdeling van de transportcapaciteit voorrang wordt gegeven aan aangeslotenen die reeds hebben gecontracteerd, is volgens de rechter in strijd met het discriminatieverbod. De plicht van de netbeheerder om een aanbod voor transport van elektriciteit te doen, geldt echter niet indien de netbeheerder redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft voor het gevraagde transport. De bewijslast dat hij redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft, rust op de netbeheerder zelf. Enexis had volgens de rechter, alvorens aan Pottendijk mede te delen dat het niet aan het verzoek tot aanbod tot transport van elektriciteit kon voldoen, moeten onderzoeken of de door hem gecontracteerde schaarste aan transportcapaciteit veroorzaakt werd door de contractueel vergeven transportrechten die wellicht niet allemaal werden verbruikt. Op deze manier had Enexis kunnen bepalen of er nog een marge was om transportrechten uit te geven. Dat Enexis de in de Netcode beschreven procedure voor congestiemanagement heeft doorlopen, is volgens de rechter niet gesteld of gebleken. Al deze overwegingen leiden volgens de rechter tot de conclusie dat Enexis onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft. De netbeheerder is hierdoor verplicht om Pottendijk een aanbod tot uitvoeren van transport te doen.