SDE+ najaar 2019 – transportindicatie netbeheerder nodig

In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Dit heeft consequenties voor SDE+ aanvragers. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, wordt de regelgeving SDE+ najaar 2019 gewijzigd. Een initiatiefnemer moet bij de indiening van een aanvraag SDE+ najaar 2019 een transportindicatie van de netbeheerder meesturen, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie van de beoogde duurzame energieproject. Een transportindicatie betekent niet dat een initiatiefnemer gegarandeerd kan aansluiten op het elektriciteitsnet en energie kan leveren. De initiatiefnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van het contract dat aansluiting en transport op het elektriciteitsnet mogelijk maakt.