ACM: vrije keuze voor energieleverancier ook op privaat net

Ook afnemers van elektriciteit en gas op een privaat net kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. Zij zitten niet vast aan de leverancier van de eigenaar van het private net, ook wel gesloten distributiesysteem (GDS) genoemd. De ACM schrijft dit in een brief aan de energiesector, waarin zij nadere uitleg geeft over de regels voor private netten. Afnemers van elektriciteit op een GDS kunnen, aldus de ACM, zelfs kiezen voor meerdere leveranciers. Een afnemer kan dan een andere leverancier kiezen voor bijvoorbeeld het opladen van zijn elektrische auto. Verder kan een elektriciteitsproducent op een GDS voor zijn productie in zee gaan met de ene leverancier en voor zijn verbruik met een andere leverancier. Op deze manier is maatwerk mogelijk en krijgt de afnemer controle over zijn energiehuishouding.