Omgevingswet: ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid naar parlement

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet voor behandeling aangeboden aan het parlement. Dit deed zij mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, die systeemverantwoordelijk is voor de Omgevingswet. Het Aanvullingsbesluit vormt samen met de Aanvullingswet geluid Omgevingswet en de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet het zogenoemde aanvullingsspoor geluid van de Omgevingswet.