Warmteklanten met warmtepomp hebben ook recht op storingscompensatie

Een warmteleverancier moet zijn klanten een vergoeding betalen als zij vier uur of langer geen warmte hebben gekregen. Dat geldt niet als de onderbreking minimaal drie dagen van te voren is aangekondigd. Bij warmteklanten die een warmtepomp hebben, leefden vragen over de toepassing van de compensatievergoeding. In een zgn. bindende gedragslijn heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nu duidelijkheid gegeven. Aanleiding voor de gedragslijn is een handhavingsverzoek dat bij de ACM is ingediend. De ACM legt in de gedragslijn uit dat een warmteleverancier ook bij gebruik van een warmtepomp een compensatievergoeding moet betalen. Bij een storing van meer dan vier uur die niet drie dagen voorafgaand aan de onderbreking is aangekondigd, geldt de compensatievergoeding.