Ministerie van EZK kondigt wetstraject Warmtewet 2.0 aan

Het ministerie van EZK is een wetstraject Warmtewet 2.0 gestart om de besluitvorming over en de investeringen in de aanleg en exploitatie van warmtenetten te faciliteren en de benodigde rollen en verantwoordelijkheden van publieke en private partijen nader te duiden. Zo nodig worden de randvoorwaarden aangescherpt om de publieke belangen (betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid) bij collectieve warmtelevering te realiseren. Warmtenetten gaan naar verwachting een grotere rol spelen in de energievoorziening. Het streven van de minister is de nieuwe Warmtewet op 1 januari 2022 in werking te laten treden.