Bouw grootste particuliere zonnepark van Nederland van start

De bouw van het grootste particuliere (grondgebonden) zonneakker van Nederland is gestart. Engie is verantwoordelijk voor de plaatsing van 116.000 zonnepanelen op 35 hectare grond langs de A1 bij Wilp. De gemeenteraad van Voorst stemde in februari 2018 – door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning – in met het plan van de familie Gooiker. De zonnepanelen op de zonneakker komen op 2,5 meter hoogte te staan. In de ruimte onder de zonnepanelen kunnen schapen grazen, waardoor het landschap ook deels z’n agrarische functie behoudt. Door de ligging langs de A1 en het plaatsen van groene beplanting om het zonnepark blijft de impact op de omgeving beperkt. Woodwater Legal is als juridisch adviseur nauw betrokken geweest bij de realiseren van het zonnepark door de familie Gooiker – met succes – tot aan de Raad van State juridische bijstand te verlenen in verband met bezwaren van een omwonende tegen de verleende omgevingsvergunning. Daarnaast hebben wij de familie Gooiker juridisch geadviseerd omtrent de aansluiting van het zonnepark op het elektriciteitsnet van regionale netbeheerder Enexis.