Over Durk Groenveld

DURK GROENVELD
Juridisch adviseur/
Projectjurist

Durk is eigenaar en oprichter van Woodwater Legal. Hij is als strategisch juridisch adviseur en als projectjurist (op locatie) werkzaam voor ondernemingen en overheden op het gebied van het energierecht, omgevingsrecht en bestuursrecht. Durk vertegenwoordigt niet alleen partijen in geschillen bij de bestuursrechter, maar wordt ook door projectontwikkelaars en overheden in een vroegtijdig stadium ingeschakeld bij complexe vraagstukken, zoals de energietransitie, waarbij het energierecht, omgevingsrecht en bestuursrecht samenkomen. Deze vraagstukken vragen bij uitstek om probleemoplossend vermogen voor juridische knelpunten.

 

Werkervaring en werkwijze

Voor de oprichting van Woodwater Legal in 2017 heeft Durk Groenveld een rijke werkervaring opgebouwd op de volgende praktijkgebieden: energierecht, omgevingsrecht en bestuursrecht. Deze werkervaring heeft hij opgedaan bij diverse organisaties, namelijk een groot landelijk opererend advocatenkantoor, adviesbureau Berenschot, Provincie Zeeland (Afdeling milieuvergunningen), Autoriteit Consument & Markt (Juridische dienst), en ten slotte bij branche- en lobbyorganisatie Netbeheer Nederland.

 

Het op pragmatische wijze oplossen van juridische geschillen en vraagstukken, dit met het oog op het bereiken van doelstellingen van zijn cliënten en opdrachtgevers, vormt de inhoudelijke drijfveer van Durk. Hij treedt daarbij graag op als strategisch sparringpartner van zijn cliënten en opdrachtgevers. Vanwege een uitstekend gevoel voor beleidsprocessen en politiek-bestuurlijke verhoudingen op lokaal en landelijk niveau kan Durk als strategisch juridisch adviseur of als projectjurist (op locatie) toegevoegde waarde leveren aan zijn juridische dienstverlening.

 

Om zijn juridische kennis te verdiepen is Durk lid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER), de Vereniging voor Milieurecht (VMR) en de Vereniging voor Bouwrecht (VBR). Tevens treedt hij regelmatig op als spreker (bij seminars/congressen) en cursusdocent.