Advies aanbesteding uitbreiding bestaand warmtenet

De gemeente Utrecht heeft het voornemen het bestaande warmtenet in de wijk Overvecht Noord uit te breiden. In dit verband heeft de gemeente een procesaanpak opgesteld om te komen tot een intentieovereenkomst (en daaropvolgend samenwerkingsovereenkomst) met een warmtebedrijf. Onderdeel van deze procesaanpak is inzicht te krijgen in de juridische kaders om een intentieovereenkomst te mogen sluiten met bestaande warmtebedrijf in Overvecht Noord, daarbij specifiek rekening houdend met het geldende aanbestedingsrecht. In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Woodwater Legal een juridisch advies opgesteld. In dit juridisch advies is ingegaan op de verplichtingen (en uitzonderingen) die voortvloeien uit het geldende aanbestedingsrecht. Daarnaast is in het juridisch advies ook aandacht besteed aan de juridische spelregels van de komende Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2), waaronder het overgangsrecht.