Project aanvraag leveringsvergunning gas en elektriciteit

Voor de levering van gas en elektriciteit aan zogeheten kleinverbruikers is op grond van de Elektriciteitswet een leveringsvergunning vereist. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Woodwater Legal heeft een onderneming juridische bijstand verleend bij de indiening van de aanvraag bij de ACM en daaropvolgende inhoudelijke behandeling.