Advies wet- en regelgeving sturing publieke belangen warmtetransitie

In de Concept RES Rotterdam Den Haag worden in relatie tot de warmtetransitie een aantal publieke belangen benoemd (betrouwbaarheid, betaalbaarheid, energierechtvaardigheid en duurzaamheid). Deze publieke belangen moeten worden geconcretiseerd in ‘randvoorwaarden’ en instrumenten, die noodzakelijk zijn om vanuit de deelnemende gemeenten sturing te kunnen geven aan de realisatie van de (collectieve) warmtevoorziening. In opdracht van de projectorganisatie van de energieregio Rotterdam Den Haag – en ter voorbereiding op de RES 1.0 – heeft Woodwater Legal met betrekking tot de warmtetransitie een juridische analyse van relevante wetgeving op het terrein van energierecht, omgevingsrecht en ‘markt en overheid’-regelgeving (aanbesteding, staatssteun en mededinging) opgesteld. De juridische analyse biedt concreet inzicht in (1) de knelpunten c.q. gebreken van de huidige wet- en regelgeving om publieke belangen effectief te borgen en (2) welke aanpassingen in de wet- en regelgeving nodig zijn om de knelpunten c.q. gebreken weg te nemen.