Advies netaansluiting grootschalig zonnepark

De afgelopen jaren heeft er een snelle groei van projecten voor duurzame elektriciteitsproductie plaatsgevonden, een positieve ontwikkeling voor het reduceren van CO2 en voor de energietransitie. De keerzijde van dit succes is dat de afgelopen tijd is gebleken dat op een toenemend aantal plekken in Nederland schaarste in het elektriciteitsnet verhindert dat duurzaam opgewekte elektriciteit van met name zonneparken getransporteerd kan worden. Dit speelt onder meer in de provincies Drenthe en Groningen. Woodwater Legal heeft een projectontwikkelaar bijgestaan die, als gevolg van de hiervoor beschreven situatie (en in afwachting van voorgenomen investeringen in het elektriciteitsnet), werd geconfronteerd met een onredelijk lange aansluittermijn voor een te ontwikkelen zonnepark. Deze opstelling van de regionale netbeheerder verdroeg zich niet met de wettelijke taken, die op grond van de Elektriciteitswet, voor netbeheerders gelden. Om een geschilbeslechtingsprocedure bij de ACM te voorkomen, heeft de netbeheerder naar aanleiding van de inzet van Woodwater Legal haar opstelling gewijzigd.