Second opinion netaansluiting (gecombineerd) zonne- en windpark

In verband met de voorgenomen verkoop van een gecombineerd wind- en zonnepark is een private aanbesteding georganiseerd. Verkoper wenst het wind- en zonneproject in zijn geheel te verkopen.

Verkoper beschikt over (i) overeenkomsten tot het vestigen van beperkte c.q. opstalrechten en erfdienstbaarheden voor de realisatie van het wind- en zonne-energieproject, (ii) verleende omgevingsvergunningen voor het wind- en zonne-energieproject en (iii) de SDE+-subsidies. Met het oog op de netaansluiting van bovenvermelde projecten heeft overleg plaatsgevonden tussen de verkoper en de regionale netbeheerder. Deze netbeheerder heeft kenbaar gemaakt dat zij bereid is een offerte aan verkoper aan te bieden voor de gevraagde netaansluiting van ca. 60 MVA op het dichtstbijgelegen HS/MS-transformatorstation. Echter, in de gesprekken heeft de netbeheerder aangegeven dat op de betreffende locatie sprake is van onvoldoende transportcapaciteit (i.v.m. reeds gecontracteerde, maar niet gebruikte) transportcapaciteit. Om deze reden is de netbeheerder voornemens om een transportbeperking op te nemen in de offerte. In opdracht van verkoper heeft een advocaat de opstelling van de netbeheerder als het gaat om de voorgenomen netaansluiting en transportbeperking juridisch onderzocht. In opdracht van een projectontwikkelaar, die gegadigde is om het gecombineerd wind- en zonnepark over te nemen, heeft Woodwater Legal een door de advocaat van verkoper opgesteld memo – als second opinion – juridisch beoordeeld aan de hand van de Elektriciteitswet en onderliggende uitvoeringsregelgeving. Daarnaast is, voor zover relevant, de geldende energierechtspraak meegenomen in deze second opinion.