Advies gasloos bouwen en duurzaamheidseisen woningbouwproject

Aan de rand van Diepenveen nabij Deventer, op misschien wel een van de mooiste plekken van Nederland, wordt een exclusief woningbouwproject ontwikkeld. In opdracht van de gemeente Deventer heeft Woodwater Legal – in samenwerking met Buro Loo – naar aanleiding van moties die door de gemeenteraad van Deventer zijn vastgesteld juridisch onderzoek gedaan naar de wijze waarop de beoogde nieuwbouw van woningen in het plangebied Eikendal, in het bijzonder deelplan Zuid-fase 2, nog extra verduurzaamd kan worden. In dit verband zijn door de gemeente Deventer twee onderzoeksvragen geformuleerd.

1)  Wat zijn juridische mogelijkheden c.q. risico’s van de gemeente Deventer om gasloos bouwen met betrekking tot deelplan Zuid-fase 2 – n.a.v. de vastgestelde moties – verplicht mee te nemen in het verdere ontwikkelingstraject?

2)  Wat zijn de juridische mogelijkheden van de gemeente Deventer om met betrekking tot deelplan Zuid-fase 2 (Eikendal) extra duurzaamheidseisen (ten opzichte van het wettelijke eisen van het Bouwbesluit) voor te schrijven.