Advies gasloos bouwen nieuwbouwproject

De gemeente Harderwijk werkt aan de ontwikkeling van nieuwbouwproject Harderweide in de wijk Drielanden. Met het oog op de realisatie van deze wijk is de gemeente Harderwijk – in de vorm van ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst – reeds in 2000 met een aantal markpartijen c.q. projectontwikkelaars een samenwerking aangegaan. Fase 1 van nieuwbouwproject Harderweide is reeds gerealiseerd met gasinfrastructuur. De gemeente Harderwijk heeft de ambitie om de volgende fasen van nieuwbouwproject Harderweide gasloos, d.w.z. zonder gasinfrastructuur, te realiseren. In verband met deze ambitie en recente ontwikkelingen omtrent het vervallen van de wettelijke gasaansluitplicht is bij de gemeente Harderwijk de vraag gerezen welke (contracts)partij de extra kosten dient te dragen voor het gasloos bouwen van Harderweide fase 2 e.v. In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft Woodwater Legal – in samenwerking met Procap adviseurs – een juridisch advies opgesteld waarin deze vraag is beantwoord.