Project verduurzaming bedrijventerrein via instrumenten Omgevingswet

Naast verduurzaming van bestaande woningen staat ook de verduurzaming van veelal verouderde bedrijventerreinen op de gemeentelijke agenda. Donkersloot is het oudste bedrijventerrein van Ridderkerk. Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Woodwater Legal – in overleg met de gemeente Ridderkerk en in samenwerking met Tonnaer adviseurs – een pilot uitgevoerd, waarbij de mogelijkheden van instrumenten van de Omgevingswet zijn verkend om de energietransitie van bedrijventerrein Donkersloot juridisch vorm te geven. Deze pilot heeft concreet geresulteerd in een aantal uitgewerkte tekstvoorstellen voor een zgn. bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, dit vooruitlopend op een voor bedrijventerrein Donkersloot op te stellen omgevingsplan. De concrete tekstvoorstellen hadden kort samengevat betrekking op: (1) het opnemen van zogenoemde omgevingswaarden in combinatie met een op te stellen programma, (2) het opnemen van zogenoemde open normen in combinatie met beleidsregels en (3) het opnemen van een zogenoemde zorgplicht.