Project handreiking aanbesteden en schaarse rechten duurzame energieprojecten

Waterschappen voeren al geruime tijd projecten uit die bijdragen aan de energietransitie. Steeds meer wordt in deze projecten de samenwerking met andere partijen gezocht of worden assets ter beschikking gesteld aan derden voor opwek van duurzame energie. Met de Regionale Energie Strategie (RES) wordt dit nog belangrijker en ontstaan er ook nieuwe juridische vraagstukken. Deze juridische vraagstukken blijken in de praktijk vaak de belangrijkste belemmeringen te zijn voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen in (relatie tot) de waterschapstaken. Daarbij zijn in elk geval juridische aspecten van aanbesteding een belangrijke factor. Een heel specifiek leerstuk waar waterschappen steeds vaker mee te maken krijgen betreft schaarse rechten/vergunningen. In opdracht van de Unie van Waterschappen stelt Woodwater Legal – in samenwerking met RenewabLAW – een handreiking aanbesteden en schaarse rechten op. In dit verband wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan de mogelijke samenwerking met lokale energiecooperaties.