Project handreiking Omgevingswet – instrument programma (t.b.v. warmtetransitie)

In de regio Drechtsteden werken gemeenten en andere partijen, zoals netbeheerder Stedin, aan de uitwerking van zowel de Regionale Energiestrategie (RES) als de Transitievisie Warmte. De regio Drechtsteden heeft een sterke ambitie om het bestaande warmtenet uit te breiden naar een totaal van 25.000 woning equivalenten voor 2030. Deze ambitie is gebaseerd op de aanwezigheid van veel warmtebronnen in en nabij de regio Drechtsteden. In verband met de uitvoering van deze warmtetransitie heeft Woodwater Legal – in opdracht van de projectorganisatie Drechtsteden heeft Woodwater Legal in samenwerking met Witteveen+Bos een handreiking opgesteld over de inzet van het Omgevingswet-instrument programma ten behoeve van de regionale warmtetransitie. In de handreiking wordt tevens ingegaan op de vraag op welke wijze moet worden voorgesorteerd op de komende Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2). In dit verband wordt ook aandacht besteed aan het overgangsrecht, zoals opgenomen in de consultatieversie van Warmtewet 2.