Advies consultatieversie Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2)

Al vanaf 2018 wordt er door 23 gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Zuid-Holland, netbeheerder Stedin en Milieufederatie Zuid-Holland gewerkt aan een regionale energiestrategie (RES) voor de regio Rotterdam-Den Haag. Om de klimaatdoelen in 2030 en 2050 te halen is in het kader van de energiestrategie een belangrijke rol weggelegd voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten. In juni 2020 is de consultatieversie van de Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2) gepubliceerd. Warmtewet 2 beoogt de aanleg en exploitatie van collectieve warmtesystemen te bevorderen. In opdracht van de projectorganisatie van de energieregio Rotterdam-Den Haag – en met het oog op de in te dienen Concept RES – heeft Woodwater Legal een juridische analyse opgesteld van de consultatieversie van Warmtewet 2 en de impact hiervan op de warmteplannen van de regio Rotterdam-Den Haag.