Advies levering warmte en elektriciteit t.b.v. duurzaam vastgoedproject

De duurzaamheidstrein in de vastgoedsector is in beweging gekomen en wint geleidelijk aan snelheid. Duurzaam vastgoed is niet alleen waardebestendig voor investeerders, maar levert ook een positieve bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. In opdracht van een projectontwikkelaar heeft Woodwater Legal in het kader van de uitwerking van een commercieel vastgoedproject, bestaande uit 42 kantoren, een aantal duurzaamheidscomponenten getoetst aan de geldende energiewetgeving. Deze componenten betroffen de levering van warmte en koude via een centrale ijswaterpompcentrale  en de levering van duurzaam opgewekte stroom via zonnepanelen en een paar windmolens. De levering van warmte is getoetst aan de geldende regels voor een vergunningplicht op grond van de Warmtewet. De levering van duurzaam opgewekte stroom is getoetst aan de geldende regels op grond van de Elektriciteitswet. Voor beide energiewetten is de Autoriteit Consument & Markt verantwoordelijk toezichthouder.