Project omgevingsvergunning t.b.v. realisering grootschalig zonnepark

Langs de A1 bij Wilp zal binnenkort de bouw van een grootschalig (grondgebonden) zonnepark met een omvang van 35 hectare van start gaan. De gemeenteraad van Voorst heeft in februari 2018 ingestemd met de realisering van dit zonnepark en heeft het college van burgemeester en wethouders aansluitend een omgevingsvergunning verleend voor dit zonnepark. Ondanks een zorgvuldig ingestoken participatieproces hebben omwonenden beroep ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning. Woodwater Legal is door de ontwikkelaar van het zonnepark zowel in de beroepsprocedure bij de Rechtbank Gelderland als de hoger beroepsprocedure bij de Raad van State (met succes) ingeschakeld om juridische bijstand te verlenen op het terrein van het omgevingsrecht. Op 26 juni 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan, waarbij de door de gemeente Voorst verleende omgevingsvergunning in stand is gelaten.