Advies verkenning provinciale regelgeving zonneparken

Wat betreft de haalbaarheid van te ontwikkelen zonneparken is – naast het provinciaal ruimtelijk beleid – de regelgeving in de provinciale omgevingsverordening een bepalende factor. In opdracht van een projectontwikkelaar heeft Woodwater Legal – met het oog op toekomstig te realiseren (grondgebonden) zonneparken – een verkenning uitgevoerd naar de ruimtelijke mogelijkheden in de omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland (en onderliggende uitvoeringsregelgeving). Daarbij is tevens ingegaan op de provinciale besluitvorming door zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten en de doorwerking van de provinciale ruimtelijke regels voor zonneparken naar gemeentelijk beleid en regelgeving.