Project vergunningverlening Wabo t.b.v. versterking Afsluitdijk

Rijkswaterstaat versterkt in samenwerking met bouwconsortium Levvel de Afsluitdijk. Het bouwconsortium bestaat uit BAM, Van Oord en Rebel. Levvel ontwerpt, bouwt en financiert de versterking van de Afsluitdijk en onderhoudt deze gedurende 25 jaar. In samenwerking met technisch experts van Antea Group is Woodwater Legal – in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (als bevoegd gezag) – als juridisch adviseur betrokken geweest bij de vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze vergunningverlening had betrekking op diverse deelprojecten van de versterking van de Afsluitdijk. In dit verband heeft Woodwater Legal niet alleen nauw samengewerkt met Levvel als vergunningaanvrager, maar ook met de aan weerszijden van de Afsluitdijk gelegen gemeenten.