Ondergrondse regie in aantocht

In Nederland ligt voor 340.000 km aan elektriciteitskabels en 133.000 km aan gasleidingen in de ondergrond. Dit omvangrijke netwerk van kabels en leidingen verzorgt het transport van energie en is daarmee van groot maatschappelijk belang voor de Nederlandse energievoorziening. In de praktijk blijkt echter dat deze bestaande ligging van de energie-infrastructuur geen sinecure is. Het gaat daarbij niet alleen om de ruim 10.000 stroomstoringen en circa 10 gasongevallen, die elk jaar worden veroorzaakt door onzorgvuldig graven in de ondergrond. In een opinieartikel op het digitale platform Gemeente.nu gaat Durk Groenveld hier dieper op in een pleit voor een sterke regierol voor gemeenten met betrekking tot de ondergrond.