Nieuwe omgevingsrecht vraagt om pro-actieve houding projectontwikkelaar

Tot de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis- en herstelwet (Chw) moesten windenergieprojecten en andere ruimtelijke projecten talrijke lange bestuurlijke procedures doorlopen. Dit leidde voor projectontwikkelaars tot hoge kosten. De Wabo en Chw moeten voor versnelling en vereenvoudiging van de besluitvormingsprocdures zorgen. De vraag is of dit nieuwe omgevingsrecht in de praktijk voor windenergieprojecten daadwerkelijk voordelen kan opleveren? En, hoe moet een projectontwikkelaar zich opstellen. In een artikel, dat verschenen is in het vaktijdschrift Windnieuws, worden deze vragen door Durk Groenveld en Geert Bosch (Bosch & Van Rijn) beantwoord.