Verplichte energieparagraaf nodig voor instrumenten Omgevingswet

Als gemeenten worden verplicht een energieparagraaf op te nemen in de centrale instrumenten van de nieuwe Omgevingswet, kan de energietransitie stevig en doelmatig worden verankerd in het lokale omgevingsbeleid. In een opinieartikel in Binnenlands Bestuur gaat Durk Groenveld nader in op de kansen die de nieuwe Omgevingswet biedt voor een lokale (duurzame) energievoorziening.