Structuurvisie ondergrond moet katalysator zijn voor slimme regie ondergrond

Het wordt drukker in de ondergrond. Steeds meer wordt de ondergrond benut voor bouw- of gebiedsontwikkelingsprojecten. Het gaat dan niet alleen om ondergrondse parkeergarages, maar ook om bijvoorbeeld de aanleg van ondergrondse systemen voor Warmte Koude Opslag (WKO). Dat deze projecten ook impact hebben op de al bestaande functies in de ondergrond, zoals de kabels en leidingen voor de energievoorziening, is vaak onderbelicht. In een artikel dat verschenen is in het vakblad Bouw + Uitvoering gaat Durk Groenveld nader in op dit thema.