Het nieuwe omgevingsrecht, een praktische handleiding rondom de Wabo en de Crisis- en herstelwet

Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis- en herstelwet (Chw), die respectievelijk per 1 oktober 2010 en 31 maart 2010 in werking zijn getreden, heeft het omgevingsrecht een nieuwe impuls gekregen. Deze wetten beogen een vereenvoudiging en versnelling van de bestuurlijke besluitvorming bij project- en gebiedsontwikkeling. In een publicatie van Sdu Uitgevers worden de hoofdlijnen van de Wabo en Chw door Durk Groenveld (en Annet van Balen) op een praktische wijze beschreven.