Omgevingswet: ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom naar parlement

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) heeft de Tweede Kamer en Eerste Kamer het ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet toegestuurd. De voorlegging geschiedt in het kader van de voorhangprocedure van artikel 23.5 van de Omgevingswet.