Geschilbesluit ACM inzake Schenkeveld en Liander over transportplicht elektriciteit

De ACM heeft in het kader van een geschilbeslechtingsprocedure vastgesteld dat netbeheerder Liander in strijd heeft gehandeld met de transportplicht die volgt uit artikel 24, eerste lid, van de Elektriciteitswet. Het geschil draaide om de vraag of Liander op terechte gronden het verzoek om transport van elektriciteit van Schenkeveld heeft mogen weigeren. Liander heeft het verzoek om transport geweigerd, omdat zij redelijkerwijs geen capaciteit beschikbaar zou hebben op het onderstation Haarlemmermeer. De ACM is van oordeel dat Liander in de beoordeling of zij redelijkerwijs transportcapaciteit beschikbaar heeft, in ieder geval had moeten betrekken of in het geval van Schenkeveld congestiemanagement kan worden toegepast.