Publicatie Leidraad aardgasvrije wijken

Op 30 oktober 2019 is de Leidraad aardgasvrije wijken door het Expertise Centrum Warmte gepubliceerd. De Leidraad aardgasvrije wijken is volgens afspraken in het Klimaatakkoord in samenwerking met diverse partijen ontwikkeld. Gemeenten kunnen de leidraad, die bestaat uit twee componenten (de Startanalyse en de Handreiking voor lokale analyse), gebruiken als hulpmiddel bij het opstellen van de Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen. In het Klimaatakkoord staat dat elke gemeente uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte opstelt: een plan voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.