BENG-eisen aangescherpt

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige bouweisen. Met deze wijziging moeten vanaf 1 juli 2020 alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen. Met deze strengere eisen wordt invulling gegeven aan de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen. De strengere eisen hebben grote consequenties voor ontwikkelaars, architecten en bouwers en vragen om een zorgvuldige invoering. De nieuwe Beng-eisen vervangen de EPC, de huidige eis voor nieuwbouw.