De ACM geeft toestemming voor aansluiten Windpark Wieringermeer

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft TenneT toestemming gegeven voor het aansluiten van het Windpark Wieringermeer in Noord-Holland op haar net. De bedoeling is dat dit windpark 370.000 huishoudens van duurzame stroom voorziet. De ACM verleent TenneT een tijdelijke ontheffing van de regelgeving, waardoor zij maar een verbinding hoeft te hebben naar een hoogspanningsstation in plaats van twee verbindingen voor het geval er een storing is. Deze afwijking is toegestaan tot aan het moment waarop TenneT de tweede verbinding gereed heeft. Mocht er voor die tijd een storing zijn, dan is de afspraak dat de aangesloten windmolens geen stroom mogen leveren. De ACM zorgt er op deze manier voor dat het park sneller in gebruik kan worden genomen. De ACM draagt hiermee bij aan de energietransitie.